Akari Aerospace is represented by the law firm Lucjan Łukasik

Pory street 65 / U4 02-757 Warsaw

lucjan_lukasik@wp.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone ®

contact@akari-aerospace.com

Adres do korespondencji:

Marszałkowska 84/92/117

00-514 Warszawa

Monitoring funkcji życiowych pasażera

Bardziej cichy od samochodu

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA :

ograniczenie ( dla wersji cywilnej ) do 1.500 km/h

 

PRĘDKOŚĆ MINIMALNA:

0 km/h ( stabilne zawieszenie w powietrzu )

 

DŁUGOŚĆ: 43 m | SZEROKOŚĆ: 26 m |

WYSOKOŚĆ: 6,3 m

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA :

ograniczenie ( dla wersji cywilnej ) do 700 km/h

 

PRĘDKOŚĆ MINIMALNA:

0 km/h ( stabilne zawieszenie w powietrzu )

 

DŁUGOŚĆ: 5 m | SZEROKOŚĆ: 2 m 

WYSOKOŚĆ: 1,7 m

 

Napęd Akari można określić jako moduł HYBRYDOWY PALIWOWO ELEKTRYCZNY - o zupełnie nowych rozwiązaniach . Część energii pojazd uzyskuje z fotowoltaiki opartej na przełomowym nadprzewodniku wtopionym w poszycie pojazdu. Uzyskano bardzo lekką ale wytrzymałą konstrukcję bez konieczności stosowania kosztownych stopów metali ,dzięki nowatorskiej i specyficznej strukturze i nie konwencjonalnym materiałom.

Wystarczająca ilość energii pokładowej daje możliwość nieograniczonego zasięgu bez potrzeby międzylądowania.

Rozwiązania technologiczne zastosowane w pojazdach są wynikiem wieloletnich obserwacji wielu zjawisk w "przyrodzie" a także odkryć w różnych dziedzinach fizyki, aerodynamiki, energetyki oraz technologii materiałowych. Łącząc te obserwacje udało się rozwiązać kwestię posiadania na "pokładzie" źródła energii w ilości wystarczającej na to aby korzystać jednocześnie z kilku zjawisk związanych z ruchem ciał a nie tylko z zaobserwowanego przez Daniela Bernouliego już w 1738 r. Gravitonzero nie "zeruje grawitacji" w otoczeniu tylko łatwo pokonuje przyciąganie ziemskie.

Zastosowany system antykolizyjny uniemożliwiający zderzenie pojazdu z jakimkolwiek obiektem o znaczącej masie.

Monitoring funkcji życiowych pasażera

Bardziej cichy od samochodu

Akari to pojazd który nie potrzebuje zbędnych skrzydeł i śmigieł -

 ta epoka własnie mija 

Projekt Akari został rozpoczęty przez polskiego konstruktora w 1986 roku. Głównym założeniem projektu było przenoszenie ludzi i towarów w miastach oraz podróżowanie na długie dystanse bez potrzeby międzylądowania z jednoczesnym wykluczeniem możliwości upadku i zderzenia. Nowy napęd został przetestowany.

Robocza nazwa to Gravitonzero Drive.

 

Możliwe jest swobodne manewrowanie między obiektami tuż nad drogami, jak i podróże na długie dystanse na wysokości do 11 km (ograniczenie dla wersji cywilnej) w każdych warunkach pogodowych. Pojazd może się poruszać na wodzie jak i pod wodą.

 

Na obecnym etapie opracowane są już 3 wersje nowego środka transportowego: możliwość transportu 1 pasażera, 5-pasażerów oraz 200-stu. Koszt przy masowej produkcji wersji 5-osobowej w założeniu nie będzie przekraczał ceny samochodu. Firma nie korzysta z rozwiązań z przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego.

W obecnej fazie projektu jest opracowywany prototyp komercyjny - pokazowy 5-cio osobowy, wyposażony we wszystkie dodatkowe funkcjonalności. Jedną z nich jest monitorowanie stanu zdrowia pasażerów oraz systemu geolokalizacyjnego - autostop z nawigacją kwantową, którego założeniem jest uniemożliwienie przekroczenie granic danego kraju osobom do tego nieupoważnionym.

MOŻLIWOŚĆ LĄDOWANIA NA KAŻDEJ POWIERZCHNI

MOŻLIWOŚĆ NURKOWANIA I PORUSZANIA SIĘ POD WODĄ

 

Dostępny poprzez rejestrację w Qait Found ( quality advanced industrial technologies ) 

Orbiter

AKARI

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA :

ograniczenie ( dla wersji cywilnej ) do 1.500 km/h

 

PRĘDKOŚĆ MINIMALNA:

0 km/h ( stabilne zawieszenie w powietrzu )

 

DŁUGOŚĆ: 43 m | SZEROKOŚĆ: 26 m | WYSOKOŚĆ: 6,3 m

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA :

ograniczenie ( dla wersji cywilnej ) do 700 km/h

 

PRĘDKOŚĆ MINIMALNA:

0 km/h ( stabilne zawieszenie w powietrzu )

 

DŁUGOŚĆ: 5 m | SZEROKOŚĆ: 2 m | WYSOKOŚĆ: 1,7 m

 

Wersja: 200 osobowa <

Wersja: 5 osobowa

AKARI

AKARI

Napęd Akari można określić jako moduł HYBRYDOWY PALIWOWO ELEKTRYCZNY - o zupełnie nowych rozwiązaniach . Część energii pojazd uzyskuje z fotowoltaiki opartej na przełomowym nadprzewodniku wtopionym w poszycie pojazdu. Uzyskano bardzo lekką ale wytrzymałą konstrukcję bez konieczności stosowania kosztownych stopów metali ,dzięki nowatorskiej i specyficznej strukturze i nie konwencjonalnym materiałom.

Rozwiązania technologiczne zastosowane w pojazdach są wynikiem wieloletnich obserwacji wielu zjawisk w "przyrodzie" a także odkryć w różnych dziedzinach fizyki, aerodynamiki, energetyki oraz technologii materiałowych. Łącząc te obserwacje udało się rozwiązać kwestię posiadania na "pokładzie" źródła energii w ilości wystarczającej na to aby korzystać jednocześnie z kilku zjawisk związanych z ruchem ciał a nie tylko z zaobserwowanego przez Daniela Bernouliego już w 1738 r. Gravitonzero nie "zeruje grawitacji" w otoczeniu tylko łatwo pokonuje przyciąganie ziemskie.

Wystarczająca ilość energii pokładowej daje możliwość nieograniczonego zasięgu bez potrzeby międzylądowania.

► Zastosowany system antykolizyjny uniemożliwiający zderzenie pojazdu z jakimkolwiek obiektem o znaczącej masie.

System zabezpieczenia każdego pasażera przed przeciążeniami z ciągłym monitorowaniem jego stanu zdrowia i potrzeb w trakcie lotu.

Cichy napęd działający w trudnych warunkach atmosferycznych niezależnie od niebezpiecznych dla samolotów prądów zstępujących.

Możliwość bezpiecznego opuszczenia pojazdu w każdej chwili na każdym pułapie ( bez potrzeby używania spadochronu )

TECHNOLOGIA

Innowacyjny system zabezpieczenia życia pasażerów

Projekt Akari został rozpoczęty przez polskiego konstruktora w 1986 roku. Głównym założeniem projektu było przenoszenie ludzi i towarów w miastach oraz podróżowanie na długie dystanse bez potrzeby międzylądowania z jednoczesnym wykluczeniem możliwości upadku i zderzenia. Nowy napęd został przetestowany.

Robocza nazwa to Gravitonzero Drive.

 

Możliwe jest swobodne manewrowanie między obiektami tuż nad drogami, jak i podróże na długie dystanse na wysokości do 11 km (ograniczenie dla wersji cywilnej) w każdych warunkach pogodowych. Pojazd może się poruszać na wodzie jak i pod wodą.

 

Na obecnym etapie opracowane są już 3 wersje nowego środka transportowego: możliwość transportu 1 pasażera, 5-pasażerów oraz 200-stu. Koszt przy masowej produkcji wersji 5-osobowej w założeniu nie będzie przekraczał ceny samochodu. Firma nie korzysta z rozwiązań z przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego.

W obecnej fazie projektu jest opracowywany prototyp komercyjny - pokazowy 5-cio osobowy, wyposażony we wszystkie dodatkowe funkcjonalności. Jedną z nich jest monitorowanie stanu zdrowia pasażerów oraz systemu geolokalizacyjnego - autostop z nawigacją kwantową, którego założeniem jest uniemożliwienie przekroczenie granic danego kraju osobom do tego nieupoważnionym.

Akari to pojazd który nie potrzebuje zbędnych skrzydeł i śmigieł -ta epoka własnie mija

GRAVITONZERO

 ►  MOŻLIWOŚĆ NURKOWANIA I PORUSZANIA SIĘ POD WODĄ

► MOŻLIWOŚĆ LĄDOWANIA NA KAŻDEJ POWIERZCHNI

NAPĘD GRAVITONZERO